Autisme en een bijzonder bewustzijn

Dit is een site met artikelen, boeken, films over autisme. 

Jullie kunnen hier ook terecht voor interessante links.

Je kan ons volgen op facebook met Autismewereld België, alsook op Google+ met Autismewereld België

Boeken

Autisme en een bijzonder bewustzijn.


Dit boek is autobiografisch en gaat over overprikkeling als onderdeel van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).


In de eerste bladzijden kun je niet over het woord overprikkeling heen lezen, waarschijnlijk niet bewust gedaan, maar het geeft onbedoeld een voorproefje van sensorische overbelasting . Echter voordat het te storend gaat worden, word ik gegrepen door het verhaal.


Pel beschrijft wat er in zijn hoofd gebeurt aan de hand van voorbeelden, maar toch vooral vanuit een semi-wetenschappelijke benadering, waarbij hij zijn eigen bewustzijn analyseert, probeert te vangen en met de lezer deelt. Dit is overigens een zeer interessante invalshoek en volledig vanuit zijn persoonlijke beleving beschreven.


Het is een serieus boek dat eigenlijk een ‘mustread’ is voor iedereen die te maken heeft met Autisme Spectrum Stoornissen. Maar aangezien het thema van het boek overprikkeling is, en dit in onze 24-uurs maatschappij natuurlijk geen onbekend fenomeen is, kan ook de niet-autistische mens zich daarin herkennen. Weliswaar in mindere mate, maar de inzichten die Pel beschrijft, maken er een zeer lezenswaardig boek van. Het gaat namelijk tevens over ons bewustzijn en de inzichten die Pel op dat gebied voor ons in petto heeft.


Dankzij de analytische schrijfwijze is dit boek zeer duidelijk opgebouwd, goed leesbaar en helder geschreven.


Vanaf hoofdstuk 6 worden zijn aannames en inzichten verder verduidelijkt met voorbeelden vanuit zijn persoonlijke beleving.


Zijn bewustzijnstheorie heeft een andere invalshoek dan gebruikelijk bij autisme en verwante geestesaandoeningen. Pel nodigt de onderzoekers op dit gebied daarom nadrukkelijk uit om op zijn verhaal voort te borduren.


Ik heb het boek in één adem uitgelezen, Pel heeft mij er letterlijk met de haren bijgetrokken.


Nogmaals een aanrader om te lezen, zeker voor professionals, alsmede familie en bekenden die te maken hebben met mensen met ASS.


Ik wil bovendien benadrukken dat ook voor de lezer, die is geïnteresseerd in bewustzijn, gedachten en overprikkeling in het algemeen, het een boek is wat niet zal misstaan in jouw boekenkast en de boekenplank in jouw hoofd weer wat nieuwe inzichten kan verschaffen.


Door zijn schrijfstijl leer je Pel ook een beetje kennen, want zijn Asperger brein laat zich uiteraard ook gelden tijdens het schrijven, soms met wat meer herhalingen dan nodig, maar anderzijds daardoor extra verhelderend. Je hoeft je nergens af te vragen, wat hij bedoelt of waaraan hij refereert.


Ik heb mij er echter geen moment aan gestoord, het onderstreept zijn verhaal eigenlijk onbedoeld alleen maar meer. Je voelt soms letterlijk wat er in zijn hoofd aan de gang moet zijn. Het is daardoor een samenhangend geheel geworden. Zowel in woord als in gevoel. Hij trekt je mee in zijn universum en dat is best knap. Dus met de vakantie voor de deur, stop hem in je koffer en reis mee met Pel de Trekker.ISBN 978 94 6008 238 2

De Vrije uitgevers